A démonok bizonyságtétele

Olvasmány: Mk 1,21–28 Az is valami, ha az ellenség igazat mond Istenünkről, de az az igazi, ha mi mint igaz hívők tanúskodunk róla. „Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában [...]