Nem a pillanatnyi jóindulatától függ

Olvasmány: Mk 1,40–45 Minket, embereket sokszor vezérelnek vágyaink, megrögzöttségeink, fellángolásaink, év eleji elhatározásaink... Az Istenembert maga Isten vezérelte. „Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.” 41Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” 42És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. [...]