Jézus megközelíthető

Olvasmány: Mk 2,13–17 Az emberség mutatója a megközelíthetőség. A csúcsa pedig a többiekre gyakorolt vonzás. „Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor továbbhaladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, [...]