A démonok főhajtása Jézus előtt

Olvasmány: Mk 3,7–12 A világ démonjai is leborulnak végül Jézus előtt. Aki kitart hitében, az sokszor meglátja ezt. „Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahová nagy sokaság követte Galileából; valamint Júdeából és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat [...]