Te is lehetsz azzá!

Olvasmány: Mk 3,31–35 Elméletileg szükségtelen kifejezések a „lelkileg özvegy, árva, hontalan”. Gyakorlatban mégis léteznek. Érthetetlen. „Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: „Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged!” De ő így válaszolt nekik: „Ki az én anyám, és kik az [...]