Elmúlik szegény és gazdag

Jak 1,9–11 Gazdagság és szegénység forgandó állapotok. Ne vágyj egyikre sem túlzottan, mert nem tőlük függsz. Egyedül a lelkedben levő igazságtól. „A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet; a virága elhull, és szépsége elvész. Így [...]