Fiatalkortól megtartani is kevés lehet

Mk 10,17–27 A jó neveltetés, az erős akarat és a szilárd jellem is csak akkor lesz igazán isteni, ha készek vagyunk Jézus Krisztust követni. „Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki [...]