Szilárd hit

1Pt 5,8–11 A legerősebb támadásokkal szemben a legerősebb hittel veheted fel a harcot. Isten képessé tesz erre a tántoríthatatlan szilárdságra. „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, [...]