1Pt 5,8–11

A legerősebb támadásokkal szemben a legerősebb hittel veheted fel a harcot. Isten képessé tesz erre a tántoríthatatlan szilárdságra.

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.”

Magyarázat

Hitfejlődésünk során az Istennel való kapcsolatunk erősödik, az ördöggel való kapcsolatunk ezzel szemben gyengül. Mármint hogy egyre kevesebb közünk lesz az ördöghöz. S neki is hozzánk. Nem a tőle jövő támadások száma és erőssége csökken, hanem mivel felismerjük azokat, egyre biztosabban tudunk nekik ellenállni. A hitbeli szilárdság állapotában még a testi szenvedések sem tántorítanak el hitünk lényegétől, Krisztustól. Általa kaptuk Istentől a kegyelmet, és majd ő hozza el számunkra dicsőségét is.
Hja, könnyű ezt mondani a jól fűtött szoba kényelmes karosszékében békésen kávézgatva! Meg még a reggelit bekapkodva, és a ködös ősz lehangoló didergésébe kilépve munkába, iskolába menet is. Hiszen nem zaklatnak, nem üldöznek, nem gyilkolnak a hitünk miatt! Könyörögjünk azokért a testvéreinkért, akik mai világunkban mégiscsak ilyen testi szenvedéseket hordoznak!
Mert sajnos van, aki mint a prédáját már becserkészett oroszlán, a bömbölésével halálra dermeszti és mancsa közé kaparintja, összeroppantja áldozatát – talán miránk is így vadászik?! Igen, ő a „kezdettől embergyilkos”, az ördög.
Egy esélyed van: ha sziklaszilárd hittel megállsz. Akkor falnak ütközik. S csábszava is csak falra hányt borsó… Ha meghallod, állj ellen!

(Papp Dániel)