ima

Keresztnév (kötelező)

Email cím (nem kötelező)

Üzenet

Betűvel kitöltendő

Hírek

Bemerítés a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezetben fényképek

[gallery_bank type="images" format="thumbnail" title="true" desc="false"...

Kincseink Kiállítás

Kincseink Kiállítás megnyitó 2016-ot a...

Linda Dillow – Budapest Női Konferencia

október 1-2-án Budapesten voltunk női...

Férfi Csendesnap

A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet 2016....

ima

Keresztnév (kötelező)

Email cím (nem kötelező)

Üzenet

Betűvel kitöltendő

Már másnap bizonyossá vált

Jn 1,29–34 Az igazság és a tévedés is hamar kiderül annak számára, aki az igazságot nem hazug módon keresi. „Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem [...]

By |2018 ,december 30th |

Kérdezőknek világos válaszok

Jn 1,19–28 A hívőies a maga jóságára, hitére, ismeretére irányítja a figyelmet, míg a hívő ember akaratlanul is Istenre. „János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Te vagy [...]

By |2018 ,december 29th |

A Világosság első tanúja

Jn 1,1–7 Az igazi bizonyságtevő mindig arról beszél, hogy kicsoda Jézus neki. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem [...]

By |2018 ,december 27th |

A Világosságot befogadók kiváltsága

Jn 1,12–13 A karácsonykor született Jézus Krisztus legnagyobb ajándéka, hogy testvérei, Istennek pedig gyermekei lehetünk. „Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” Magyarázat Amikor befogadjuk a világosságot, és Jézus lesz az életünk Megváltója, [...]

By |2018 ,december 25th |

Krisztussal uralkodó kiváltságosok

Jel 20,1–6 Akiknek a szívét Isten teljesen megtisztítja, azok már uralkodhatnak mindenen, mert valódi gazdái tudnak lenni a rájuk bízottaknak. „És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözte ezer esztendőre, levetette az [...]

By |2018 ,december 22nd |