ima

Keresztnév (kötelező)

Email cím (nem kötelező)

Üzenet

Betűvel kitöltendő

Hírek

Bemerítés a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezetben fényképek

[gallery_bank type="images" format="thumbnail" title="true" desc="false"...

Kincseink Kiállítás

Kincseink Kiállítás megnyitó 2016-ot a...

Linda Dillow – Budapest Női Konferencia

október 1-2-án Budapesten voltunk női...

Férfi Csendesnap

A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet 2016....

ima

Keresztnév (kötelező)

Email cím (nem kötelező)

Üzenet

Betűvel kitöltendő

Mit jelent elárulni őt?

Jn 13,21–30 Csak szembe nem forduljak Istennel, csak ragaszkodhassak hozzá! „Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt [...]

By |2019 ,február 28th |

Engedd, hogy megmosson!

Jn 13,1–20 Isten számára nincs alantas szolgálat: minden módon gondoskodik rólunk. „Közeledett a pászka ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el [...]

By |2019 ,február 27th |

Parancsolatában is ott az örök élet

Jn 12,44–50 Amit Isten kijelent magából és az életről, az végleges, arra lehet építeni. „Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja [...]

By |2019 ,február 26th |

Mit becsülök többre?

Jn 12,27–43 Az emberek magasztalása vagy becsmérlése mindig váltakozó. Ezért érdemes Isten megbecsülését keresni. „Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely [...]

By |2019 ,február 25th |

Emberi okoskodások

Jn 11,45–57 Ha hiszünk Istenben, akárkik is jöhetnek, az igazi életet nem tudják tőlünk elvenni. „Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit [...]

By |2019 ,február 22nd |