Jn 15,18–25

Üldöztetés alatt se felejtsd: Krisztust senki nem veheti el tőled. Így kibirod majd.

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: »Ok nélkül gyűlölnek engem.«”

Gondolatok az igéről

András apostol, Péter testvére is mártírhalált halt. Ő is az evangélium bátor hirdetője volt. Akhájában, Pátrász városában a római prokonzul, Egeás tömlöcbe is vetette ezért. Miután kegyetlenül megostoroztatta, keresztfára feszítette. Két napig szenvedett, de ő onnan is az evangéliumot hirdette az odagyülekező népnek, majd kilehelte lelkét.
A vallásszabadságban nagy a kísértése annak, hogy tévesen gondolkozzunk. Nem Isten van miértünk, hanem mi az ő dicsőségére. Isten létezésének célja tehát nem igényeink kiszolgálása, imakéréseink teljesítése, betegségeink orvoslása, segítségnyújtás, álmaink valóra váltása és terveink kivitelezése.
Az Úr Jézus ezt mondta tanítványainak: „nem e világból valók vagytok” (19. v.), mert őhozzá tartoztak a kiválasztás alapján. Ha megvalljuk hitünket Krisztusban, és felvállaljuk, hogy őhozzá tartozunk, ez szúró tövis lesz egyesek számára.
Számíthatunk undok és gúnyos megjegyzésekre, kiközösítésre, irigy és ellenséges indulatra, sőt üldöztetésre is. Ez a Krisztus-követők hűségpróbája. Isten Fiát, Jézust is gyűlölték, miért számítunk – titokban – különb fogadtatásra? Ne feledjük, ő igazi életcélt adott, és bátorító ígéretével zárul igeversünk. Olvasd el figyelmesen! 
(János Levente (Belényes)