Jn 16,1–4a

A legnagyobb gazdagság Jézus Krisztus ismerete: az életnél is drágább.

„Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez; és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá: én megmondtam nektek.”

Gondolatok az igéről

A mai gondolatsor címe egy bibliai idézet, amit biztos sokan felismertek. Pál apostol őszinte bizonyságtétele: „Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.” (Fil 3,8) Őt ismerni igazi gazdagság, kincs, nincs ehhez fogható, páratlan. Őérte és miatta még a szenvedést is vállalta apostoli szolgálatában. Így követte üdvözítő Urát.
A tanítványai is csak azért tudták vállalni a meghurcoltatást és a mártírhalált, mert Jézust megismerve, vele közösségben élve végezték apostoli szolgálatukat. Krisztus követői ma is – Szentlélekkel betöltekezve – készek még meghalni is, mert megismerték az Úr Jézust és a mennyei Atyát. Isten ismeretét ma sem pótolhatja semmi más. „Nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik.” (Ágoston)
A hitünk sokszor meg van/lesz próbálva, ez állhatatosságot, kitartást, tántoríthatatlanságot eredményez (Jak 1,3). Aggodalom, félelem, szomorúság, kudarc, csalódás, stressz próbálja hitünket, és kicsinyhitűnek bizonyulhatunk. Kérjük a Szentlélek segítségét a mindennapi hitpróbákban! Az Úr Jézus szavai beteljesültek még az életükben: „emlékezzetek rá, hogy megmondtam nektek”, de ez a hitüket erősítette az ő többi ígéreteire nézve.(János Levente (Belényes))