Ha érte szenvedsz, betölt Lelkével

1Pt 4,13–14 Aki igaz, azt a gyalázkodás is boldogítja, mert van bizonyítéka arra, hogy Isten igaz. „Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok.” Gondolatok az igéről Az Ige szerint a szenvedéseinknek több oka [...]