1Pt 4,13–14

Aki igaz, azt a gyalázkodás is boldogítja, mert van bizonyítéka arra, hogy Isten igaz.

„Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok.

Gondolatok az igéről

Az Ige szerint a szenvedéseinknek több oka lehet. Egyes okoktól óv minket Isten szava. Gyilkosként, tolvajként, gonosztevőként vagy más dolgába avatkozóként ne szenvedjünk. Az utóbbiról nem is gondolnánk, hogy sok felesleges szenvedésünk oka lehet. Ha a szenvedésünk oka a rossz döntéshozatalunk, természetes, hogy nem tölt el boldogsággal.
Ugyanakkor szenvedhetünk Isten akaratából is. Csupán azért, mert Krisztushoz tartozók vagyunk. Szenvedhetünk azért, mert életvitelünk megítéli a körülöttünk élőket, és ők a megtérés helyett a megkeményedést választják. Szenvedhetünk azért, mert az Istenre haragvó emberek rajtunk, hívőkön tölthetik ki mérgüket. Szenvedést okozhat a szándékos káromkodás a jelenlétünkben. A csipkelődés, a háttérbe szorítás, az elszigetelés, a kitaszítottság szintén az osztályrészünk lehet. Ott a kísértés, hogy a szenvedés helyett inkább az elvegyülést, a krisztusi elvek feladását válasszuk. A Krisztusért vállalt szenvedések kikerülése nem lehet opció. Krisztus éppen az érte vállalt szenvedések között tud megajándékozni a Szentlélek mindent felülmúló békességével. Krisztus minden értelmet felülhaladó békessége meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat! 
(Békési Sándor)