Szenvedéseinkkel Istennek célja van!

Róm 8,17–23 A szenvedés alkalom arra, hogy még világosabban látszódjék, miben is hiszünk. „Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten [...]