Mk 4,1–20

Alakítsd át mindennapi életmódodat, hogy megérinthessen Isten, hogy kibontakozzon lelked.

„Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott: egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is. Majd hozzátette: Akinek van füle a hallásra, hallja!
Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és hallván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.
Azután így szólt hozzájuk: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag: azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. A köves helyre vetett mag: azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért állhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag: ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.”

Gondolatok az igéről

Egy jól ismert példázat, kicsit másképp. A példázat képénél maradva, ha valaki igényes mezőgazdász, törekszik arra, hogy a lehető legjobb termést érje el. Ezért fémzárolt magot vesz. A fémzár alapvetően két dolgot garantál. Az egyik, hogy honnan származik a mag, a másik, hogy az a mag tökéletes.
A származási helyről már olvastunk a héten. Az ige Isten szájából származik, amit Jézus is úgy írt le, hogy csak azt mondja, amit az Atyától hallott. A magról a mai olvasmányunkban megtudtuk, hogy az Isten igéje. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy az a mag, az ige, a lehető legtökéletesebb, a legtisztább és a legnagyobb terméshozam várható, amennyiben a szükséges feltételek adottak. Ezekről a feltételekről szól a példázat.
„Kiment a magvető vetni…” Ez is minimum két dolgot jelenthet. 1. A vetés már rég elkezdődött. Ma már senki nem érvelhet azzal, hogy Isten szavát nem tudja elérni. Írott és elektronikus formában mindenki számára elérhető. Hazánkban bárki bármikor találhat olyan templomot, imaházat, házicsoportot, ahol Isten igéje szól. 2. Ez az ige „fémzárolt” mag! Garantált a tisztasága. Garantált a hozama. Ellentétben a boltokban kapható hibrid magokkal, ez a mag újravethető. Az újravetett mag ugyanazokat a tulajdonságokat hordozza, mint az eredeti mag.
A kérdés: Betartod-e a használati utasítást? Megadod-e a magnak azokat a feltételeket, amelyek a garantált termés meghozatalához szükségesek? Ez csak rajtunk áll! 
(Kondacs Gábor)