Az alázatosoké a kegyelme

Jak 4,4–10 Az igazi gazdagságot okozó Isteni kegyelm befogadásának titka: Nincs semmim, bármit elfogadok, Istenem! „Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: »Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik«? De még nagyobb kegyelmet is ad, [...]