Az Úr Jézus ezt mondta: “Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa” (Márk 10,14).

A gyermekek bibliaköri oktatása a gyülekezetünkben jelenleg 2 csoportban működik. Az alkalmaink mindig vasárnap 9:30-kor kezdődnek. A gyermek bibliakör nyitott, nem csak  a gyülekezetbe járó szülők gyermekeit tanítjuk.

Célja:

Isten megismertetése,  gyermekek hitbeli nevelése, bibliai történek és a Krisztusi alapelvek megismerése, a közösség és abban való szolgálat megszerettetése.

A foglalkozásokról:

Jelenleg két csoport működik a gyülekezetünkben. Óvodások (3-7 évesig), és iskolások (8-13 évesig). A tanultakról rendszeresen beszámolnak a gyermekek: énekekkel, versekkel, jelenetekkel. Az ünnepekre nagy izgalommal készülnek.Minden bibliaórán a középpontban a tanítás áll. Az oktatást gyakran szemléltető eszközökkel segítjük. A gyermekek korcsoportjuk és a téma szerint különböző feladatlapokat kapnak. Énekeket, verseket, „aranymondást” tanulnak. Időnként el is játszanak egy- egy történetet. Fontosnak tartjuk, hogy az imádság is természetes része legyen ezeknek az alkalmaknak.

A gyermekekkel való foglalkozásainkban nem az a fő cél, hogy nagyon sok bibliai történetet megtanítsunk, hanem a gyermekek Isten Igéjéből tényeket (igazságokat) értsenek meg a bibliai történeten keresztül, gyermeknyelven átadva, de nem “lebutítva”. Megismerjék az Élő Istent, az Ő jóságát, szeretetét, megmentő hatalmát, kegyelmét. A gyerekek megmeneküljenek, megtérjenek, a már hitre jutottak- pedig növekedjenek.

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól(Péld 22,6).

Mindenkit szeretettel várunk!

Gyermekszolgálatot végző tanítók:

Óvodások:
  • Kádárné Mészáros Erika
  • Varga Tímea
  • Nagy-Kálózi Mónika
Iskolások:
  • Kádár Kósa Andrea
  • Széllné Gál Szilvia