A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet Női köre időről időre megújul, a testvéri közösség igényei szerint.

CÉLUNK, KÜLDETÉSÜNK

Nagy öröm számunkra, hogy Isten szolgálatra hívott el minket. Női körünk egyik fő célja, hogy ebben támogassuk, bátorítsuk egymást. Mint a Bibliában Mária, mi is fontosnak tartjuk az ige hallgatását és tanulmányozását. Ezért alkalmainkon közösen tanulmányozva az igét, keressük Isten akaratát, hogy lelkiekben gyarapodva, tudjuk a z Ő szeretetét közvetíteni környezetünk felé. A Női kör szolgálatának fontos területe a beteglátogatás, hogy támogatást nyújtsunk a nehéz helyzetekben és a babalátogatás, hogy együtt örvendezzünk Isten ajándékának, a gyermeknek.

Mint a Bibliában Márta, úgy mi is fontos szolgálati területnek tartjuk, hogy gyülekezetünk ünnepi alkalmain a szeretetvendégség szolgálatát gyakoroljuk.

Szeretnénk az Úr Jézus példáját követve megtanulni azt, mikor melyik szolgálatnak van itt az ideje, hogy Isten dicsőségére és mások javára tudjunk élni.

ALKALMAINK

A Női kör összejöveteleit minden hónapban az első vasárnapot követő kedden tartjuk 18 órai kezdettel. Alkalmaink nyitottak, szeretettel várjuk a körzet testvérnőit és az érdeklődőket is.

Ezeken az alkalmakon közösen imádkozunk, tanulmányozzuk Isten igéjét, beszélgetünk aktuális témákról. Ezek a témák szorosan kapcsolódnak női mivoltunkhoz, a családhoz, gyermekneveléshez, a gyülekezeti élethez. Témáink nem kötöttek, az alkalmat vezető testvérnő szabadon választja.

Alkalmanként kreatív tevékenységgel is színesítjük összejöveteleinket.

ELÉRHETŐSÉGEK

Váradiné Grósz Éva: 06 20 886 1245

Kádár Zoltánné Zsuzsa: 06 20 886 1280